Family Care Company

Konfidencialitātes politika

PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS

Ievads

Šajā konfidencialitātes paziņojumā ir aprakstīts, kā SPLAT GLOBAL LLC, reģistrācijas numurs 1037739476312 (turpmāk - SPLAT ), apstrādā no jums savāktos personas datus laikā, kad apmeklējat un izmantojat vietņu (turpmāk tekstā - TĪMEKĻU VIETNES) pakalpojumus, kuras pieder SPLAT un kuras tā pārvalda. Jāapsver šādas tīmekļa vietnes

www.splatglobal.com

lt.splatglobal.com

se.splatglobal.com

fi.splatglobal.com

fr.splatglobal.com

tr.splatglobal.com

es.splatglobal.com

de.splatglobal.com

pl.splatglobal.com

lv.splatglobal.com

et.splatglobal.com

it.splatglobal.com

si.splatglobal.com

ro.splatglobal.com

sr.splatglobal.com

cz.splatglobal.com

bg.splatglobal.com

ka.splatglobal.com

dk.splatglobal.com

Personas dati šajā sakarā ir jebkura informācija, kas attiecas uz personu, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz tādu identifikatoru kā vārds, identifikācijas numurs, atrašanās vietas dati, tiešsaistes identifikators, viens vai vairāki faktori, kas ir specifiski šī indivīda fiziskajai, fizioloģiskajai, ģenētiskajai, garīgajai, ekonomiskajai, kultūras vai sociālajai identitātei. 

Apstrāde ir jebkura darbība, kas tiek veikta ar personas datiem, piemēram, vākšana, reģistrēšana, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai mainīšana, iegūšana, konsultēšana, izmantošana, izpaušana ar pārsūtīšanu, izplatīšana vai kā citādi darīta pieejama, saskaņošana vai apvienošana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Reģistrācija un mūsu pakalpojumu un produktu izmantošana

Mēs apstrādāsim jūsu sniegtos personas datus, piemēram, reģistrējoties pie mums, izveidojot kontaktu ierakstu, nosūtot mums pieprasījumus vai jautājumus, sagatavojot pasūtījumus vai veicot pasūtījumus, vai piekļūstot lejupielādēm, vai noslēdzot pakalpojumu līgumu. Šādos personas datos cita starpā var būt jūsu vārds, e-pasta adrese, kontaktinformācija, uzņēmuma piederība, valsts, pieprasījuma un pasūtījuma informācija.

SPLAT vāc un izmanto personas datus tikai, lai sniegtu jums pieprasītos pakalpojumus, administrētu jūsu kontaktu ierakstu, identificētu jūs un sazinātos ar jums. Mēs sazināmies arī ar jums, izmantojot mūsu vispārējās meklēšanas sadaļas vai reaģējot uz sūdzībām vai vispārīgām atsauksmēm, kuras jūs esat sniedzis par mūsu pakalpojumiem, vai tāpēc, ka mums bija vai ir noslēgts līgums ar jums. Šim nolūkam juridiskais pamats ir 6. panta 1. punkta 1 lit. b GDPR (t.i., apstrāde ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu vai sazinātos ar jums). 

Tāpat arī tādā gadījumā, kad mēs varētu arī sazināties ar jums attiecībā uz jūsu apmierinātību ar mūsu produktiem un pakalpojumiem, un veicot citas aptaujas.

Mēs izmantojam personas datus un kontaktinformāciju, kuru jūs sniedzat, reģistrējoties, lai tieši informētu jūs par mūsu papildu produktiem un pakalpojumiem, piemēram, ar savu e-pasta adresi varat abonēt mūsu informatīvos e-pastus. Jūsu personas datu izmantošana saistītu produktu un pakalpojumu tiešai reklamēšanai ir likumīgas mūsu intereses kā šīs tīmekļa vietnes nodrošinātājam, 6. panta 1. punkta 1 apakšpunkts. f GDPR.

Jebkurā laikā varat iebilst pret savu personas datu izmantošanu tiešajam mārketingam. Pēc tam mēs atturēsimies no jebkādas apstrādes, ciktāl tā ir saistīta ar šādiem mērķiem. Jūs varat mūs informēt par savu iebildumu, iesniedzot šo paziņojumu uz e- pastu ecdm@splatglobal.com. Varat arī atteikties no šī pakalpojuma abonēšanas, atsakoties no saites, kas norādīta katrā informatīvajā e-pastā.

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, ciktāl tas ir nepieciešams, lai ievērotu juridiskās saistības, kuras mums, kā datu apstrādātājam, ir noteiktas, jo īpaši piemērojamās komerciālās grāmatvedības saistības un nodokļu likumu prasības. Šīs apstrādes darbības juridiskais pamats ir 6. panta 1. punkta 1 apakšpunkts c GDPR.

Jūsu īpašumā esošie dati tiek saglabāti tik ilgi, kamēr tiek izmantots jūsu konts, ja nav īpašu izņēmumu, izmantojot īpašus pakalpojumus, kas minēti zemāk. Ja jūsu kontā nav veiktas nekādas darbības, jūsu personas dati tiks dzēsti, kad mērķis būs sasniegts. Ar likumu noteiktie glabāšanas pienākumi vai nepieciešamība veikt tiesiskas darbības, kas var rasties no nepareizas rīcības pakalpojumos un var izraisīt jūsu personas datu ilgāku saglabāšanu. Šajā gadījumā mēs jūs attiecīgi informēsim.

Dati, kas savākti no trešo personu avotiem

Mēs varam arī apkopot personas datus par jums, piemēram, jūsu vārdu un kontaktinformāciju, lai sniegtu jums informāciju par produktiem un pakalpojumiem, kas iegūti no trešo pušu resursiem gadatirgos un tīmekļa semināru pārdevējiem, kuros mēs piedalāmies.

Šīs apstrādes juridiskais pamats ir 6. panta 1. punkta 1 lit. f GDPR, jo mūsu uzņēmumu grupas likumīgajām interesēm ir paredzēts uzturēt mūsu lietotāju bāzi, piesaistīt jaunus lietotājus vietnei un informēt (potenciālos) lietotājus par SPLAT organizētajiem un sniegtajiem pakalpojumiem.

Automatizēta lēmumu pieņemšana

Mēs neizmantojam jūsu personas datus automatizētai lēmumu pieņemšanai, kas rada tiesiskas sekas attiecībā uz jums vai līdzīgi būtiski ietekmē jūs.

Automatizēta personas datu vākšana

Apmeklējot vietni informatīvu iemeslu dēļ, t.i., bez reģistrēšanās, mēs varam automātiski apkopot un saglabāt noteiktus datus sīkdatņu failos. Mēs izmantojam šādus datus tikai, lai palīdzētu mums sniegt efektīvu pakalpojumu (piemēram, lai pielāgotu mūsu vietni jūsu gala lietotāja vajadzībām vai ļautu jums pieteikties mūsu vietnē). Šīs apstrādes darbības juridiskais pamats ir 6. panta 1. punkta 1 apakšpunkts. b GDPR.  

Gadījumā, ja personas dati tiek apstrādāti, izmantojot sīkdatnes un / vai līdzīgas tehnoloģijas, kuras tiek izmantotas citiem mērķiem, piemēram, mūsu vietnes uzlabošanai vai mārketinga mērķiem, apstrādes pamatā ir 6. panta 1. punkta lit. f GDPR un atspoguļo mūsu likumīgās intereses uzturēt mūsu lietotāju bāzi, piesaistīt jaunus lietotājus vietnei un informēt (potenciālos) lietotājus par SPLAT organizētajiem un sniegtajiem pakalpojumiem.

Sīkdatnes, kuras mēs izmantojam, ļauj mums redzēt:

  •                    Interneta domēns un IP adrese, no kuras jūs piekļūstat mūsu vietnei;
  •                    Interneta pārlūka tips un datora operētājsistēma;
  •                    Datums un laiks, kad apmeklējat mūsu vietni;
  •                    Lapas, kuras apmeklējat mūsu vietnē;
  •                    Lapas, kuras kopīgojāt sociālajos medijos un kuros sociālo mediju tīklos;
  •                    Ja jūs saistījāt ar mūsu vietni no citas tīmekļa vietnes, šīs vietnes adresi;
  •                    Ja uz meklētājprogrammu jūs atsaucāties uz mūsu vietni, šīs vietnes adrese un meklēšanas vārds, kuru izmantojāt, lai mūs atrastu.

Jūs varat kontrolēt sīkfailus, izmantojot sīkdatņu konfigurētāju vietnē vai mainot pārlūka iestatījumus ( sīkāku informāciju skatīt vietnē www.allaboutcookies.org ).

Jūsu personas datu saņēmējs

SPLAT ietvaros jūsu personas dati var tikt pārsūtīti dažādām SPLAT grupas vienībām. Šādas nodošanas juridiskais pamats ir SPLAT grupas likumīgās intereses sniegt kopēju pielāgotu atbalstu, kā arī mūsu uzņēmumu grupas likumīgās intereses garantēt vienmērīgu darbību starp mūsu organizācijām iepriekš norādītajiem mērķiem.

Mēs varam piesaistīt trešo personu uzņēmumus un privātpersonas, kas mums palīdz nodrošināt mūsu produktus, klientu atbalsta pakalpojumus, pirkšanu un satura piegādi, kā arī maksājumu pakalpojumu sniedzējus. Šīs datu pārsūtīšanas un apstrādes darbības juridiskais pamats ir Regulas (EK) Nr. 28 GDPR saistībā ar datu apstrādes līgumiem, kurus mēs noslēdzām ar attiecīgajiem trešo personu uzņēmumiem.

Tāpēc mūsu darbuzņēmēji izmantos jūsu personas datus tikai tiktāl, ciktāl tas nepieciešams viņu funkciju veikšanai, un viņiem būs līgumsaistības apstrādāt jūsu personas datus tikai mūsu vārdā un saskaņā ar mūsu pieprasījumiem.

Mēs varam atklāt jūsu personas datus, ja tam ir likumīgas tiesības vai pienākums to darīt (piemēram, ja to pieprasa likums vai tiesas rīkojums). Šīs apstrādes juridiskais pamats ir Art. 6 (1) 1 lit. C GDPR. 

Starptautiska datu pārsūtīšana

Iepriekš minēto informācijas apmaiņas darbību ietvaros jūsu personas dati var tikt pārsūtīti uz citām valstīm (ieskaitot valstis ārpus Eiropas Savienības), kurām var būt atšķirīgi datu aizsardzības standarti nekā jūsu dzīvesvietas valstī. Lūdzu, ņemiet vērā, ka uz datiem, kas apstrādāti ārvalstīs, var attiekties ārvalstu likumi, un tie ir pieejami ārvalstu valdībām, tiesām, tiesībaizsardzības un pārvaldes aģentūrām. Tomēr mēs centīsimies veikt pamatotus pasākumus, lai saglabātu atbilstošu datu aizsardzības līmeni arī tad, kad kopīgojat savus personas datus ar šādām valstīm.

SPLAT ir saistošu korporatīvo noteikumu (kontroliera) sertificēts uzņēmums, un tādējādi uz to attiecas personas dati, ko pārsūta uz trešo valsti ārpus Eiropas Savienības / Eiropas Ekonomikas zonas.

Pārveduma gadījumā ārpus Eiropas Savienības šī pārsūtīšana tiek nodrošināta ar ES standarta līguma noteikumiem. Sīkāku informāciju par iepriekšminētajiem aizsardzības pasākumiem varat atrast vietnē : httpss: //ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data trešās valstis_lv

Saglabāšanas periodi

Mēs cenšamies pēc iespējas ierobežot savas apstrādes darbības attiecībā uz jūsu personas datiem. Ja šajā politikā nav noteikti īpaši glabāšanas periodi, jūsu personas dati tiks saglabāti tikai tik ilgi, kamēr mums tie būs nepieciešami, lai sasniegtu mērķi, kuram mēs tos apkopojām, un attiecīgā gadījumā tik ilgi, kamēr to pieprasa likumā noteiktās saglabāšanas prasības.

Drošība

Mēs veicam nopietnus piesardzības pasākumus, lai aizsargātu personas datus. Lai aizsargātu informāciju un informācijas pakalpojumus, SPLAT izmanto labāko pasaules kiberdrošības praksi, un to pavada organizatoriski un tehniski drošības pasākumi, ko reglamentē iekšējie informācijas drošības dokumenti.

Datu subjektu tiesības

Jums var būt tiesības bez maksas izmantot dažas vai visas no šīm tiesībām:

a. pieprasīt i ) informāciju par to, vai jūsu personas dati tiek saglabāti, un (ii) piekļuvi un / vai iii) saglabāto jūsu personas datu dublikātiem, ieskaitot apstrādes mērķus, attiecīgo datu kategorijas un saņēmējus vai saņēmēju kategorijas kam dati tiek izpausti, un, ja iespējams, paredzamais laika posms, kurā personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, kas izmantoti šī perioda noteikšanai;

b. pieprasīt jūsu personas datu pareizu labošanu, noņemšanu vai ierobežošanu, piemēram, (i) tāpēc, ka personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi, (ii) tie vairs nav nepieciešami nolūkiem, kuriem tie tika savākti, (iii) piekrišanas apstrāde, uz kuru balstījās apstrāde, ir atsaukta, vai (iv) jūs esat izmantojis esošās tiesības iebilst pret datu apstrādi; ja jūsu personas datus apstrādā trešās personas, mēs pārsūtīsim jūsu labojumu, dzēšanu vai ierobežošanu arī šādām trešajām personām, ja vien tas neizrādās neiespējams vai saistīts ar nesamērīgām pūlēm;

c. saņemt personas datus, kas attiecas uz jums, kurus jūs mums esat nodevis, strukturētā, parasti izmantojamā un mašīnlasāmā formātā un bez traucējumiem no mūsu puses pārsūtīt šos datus citam kontrolierim; ja tas ir tehniski iespējams, jums ir tiesības uz personas datu pārsūtīšanu tieši no mums citam pārzinim,

d. jebkurā laikā atteikties sniegt un - neietekmējot datu apstrādes darbības, kas notikušas pirms šādas atsaukšanas - atsaukt piekrišanu jūsu personas datu apstrādei;

e. jebkurā laikā iebilst, ka jūsu personas dati tiks izmantoti tiešā mārketinga nolūkos, vai - pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar jūsu konkrēto situāciju - ka jūsu personas dati tiks apstrādāti citos nolūkos;

f. uz jums neattiecas nekādi automātiski individuāli lēmumi (automātiski lēmumi, kuru pamatā ir datu apstrāde ar automātiskiem līdzekļiem, lai novērtētu vairākus personiskos aspektus), kuri rada jums tiesiskas sekas vai līdzīgi būtiski ietekmē jūs;

g. veikt tiesiskas darbības attiecībā uz visiem jūsu tiesību pārkāpumiem attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi, kā arī iesniegt sūdzības kompetentajiem datu aizsardzības regulatoriem.

Paziņojuma par privātumu pārskatīšana

SPLAT var mainīt vai atjaunināt konfidencialitātes paziņojumu bez iepriekšēja brīdinājuma. Visas šādas izmaiņas stāsies spēkā pēc to ievietošanas tīmekļa vietnē. Šādu atjauninājumu uzraudzība ir jūsu atbildība. Privātuma paziņojums pēdējo reizi tika atjaunināts datumā, kas norādīts šī privātuma paziņojuma sākumā.

Kontakta detaļas

Ja jums ir kādi jautājumi par šo privātuma paziņojumu, lūdzu, sazinieties ar mūsu atbildīgo personu pa e- pastu ecdm@splatglobal.com. SPLAT pauž nožēlu, ka uz vispārīgiem jautājumiem par privātuma paziņojumu var atbildēt, izmantojot e-pastu.

Mēs vēlamies jums patīkamu, uzlabotu lietotāja pieredzi vietnē!